Επικοινωνία

Συντονιστές Προγράμματος

Δρ Ελένη Παπαγεωργίου

Phone 22402311

Δρ Παναγιώτης Πετρίδης

Phone 22402454

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΔ02.008 Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική και στην ξεχωριστή τάξη: προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές, παραδείγματα μαθημάτων
ΔΕ01.001 Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης: τομείς ανάπτυξης συναισθηματικής ενδυνάμωσης και προσωπικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης
ΔΕ04.011 Διδάσκοντας Γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο
ΔΕ05.001 Μαθηματικά και διαφοροποίηση στο Νηπιαγωγείο
ΔΕ05.002 Αξιολόγηση- τεκμηρίωση στα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο
ΔΕ05.004 Αναπτύσσοντας τον στατιστικό συλλογισμό στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών
ΔΕ05.006Β Το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι στα Μαθηματικά στο Nηπιαγωγείο_Μέρος Β΄
ΔΕ05.006α Το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι στα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο_Μέρος Α'
ΔΕ05.020 Αξιολόγηση μαθητή στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο
ΔΕ05.021 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και νέο διδακτικό υλικό: προγραμματισμός, μεθοδολογία διδασκαλίας και αξιολόγηση
ΔΕ10.002 Ρομποτική στην εκπαίδευση
ΔΕ10.004 Σχεδιασμός και Τεχνολογία στο Δημοτικό Σχολείο: Βασικές δεξιότητες, απλές λύσεις για κατασκευές, ρομποτική
ΔΕ12.013 Καινοτόμα εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών: νέες πειραματικές συσκευές και διατάξεις, ΤΠΕ, κατασκευές.
ΔΕ15.001 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής ηλικίας(3-6χρ)
ΔΨ05.013 Εντάσσοντας τις έννοιες της απώλειας και του πένθους στη Δημοτική Εκπαίδευση
ΔΨ06.010 Διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση για τη μάθηση