12.10.2023

  • Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) για την περίοδο 2023-2026

    Περιγραφή και οδηγίες   -  Υποβολή αίτησης