Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ.: Π.Ι.4.2.02.17.11, Ημερ.: 12/3/2018) σας υπενθυμίζουμε ότι η Γ΄ φάση των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MaSDiV: Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values», θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου 2018, 11:00-13:30, στο κτήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη Λευκωσία.

Στην τρίτη φάση θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που είχαν παρακολουθήσει τις επιμορφωτικές δράσεις στις 20 Απριλίου και 23 Απριλίου 2018. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών αυτών περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται, για δική σας ενημέρωση.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει αναστοχασμό και ανατροφοδότηση και ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να μοιραστούν την εμπειρία τους από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του «MaSDiV» στις διδασκαλίες που έχουν πραγματοποιήσει στην τάξη.

Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης των επιμορφωτικών δράσεων θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς πιστοποιητικό παρακολούθησης και συμμετοχής από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «MaSDiV».

 

Εγκύκλιος

Κατάλογος