Το έργο CyberEthics (Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου), που λειτουργεί στη Κύπρο από το 2006, προωθεί την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην Κύπρο και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ζουν στο νησί (για παράδειγμα Τουρκοκύπριους και άλλες μειονότητες). Εστιάζεται στα θέματα παιδικής πορνογραφίας, ρατσισμού (φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο), διακρίσεις φύλων και ακατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων άλλων ανθρώπων. Το κέντρο συμπεριλαμβάνει κόμβο ενημέρωσης, γραμμή καταγγελιών και γραμμή βοήθειας. Το έργο στοχεύει στην εμπλοκή φορέων από την κυβέρνηση και την κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσα από δράσεις των Ευρωπαίων πολιτών και δημόσιων ιδρυμάτων που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, της νοοτροπίας και των αντιδράσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του νησιού.

Το CyberEthics συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Ένωσης.