Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. Φακ. Π.Ι.4.2.02.17.11 και ημερ.:12/3/2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Απριλίου και τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία.

Επίσης, επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων. Διευκρινίζεται ότι οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τις 8:30-8:45 και οι εργασίες των δύο ημερίδων θα αρχίσουν ακριβώς στις 8:45.

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος