Επικοινωνία

Δρ Ελένη Παπαγεωργίου

Phone22402311

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ευτυχία Πιπονίδου

Phone22402443

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, σχεδιάζει και προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάρια για αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς.

Σκοπός του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προετοιμασία αντικαταστατών εκπαιδευτικών για ανάληψη διδακτικού έργου. Ειδικότερα, με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η βασική επιμόρφωσή τους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύουν πρακτικά παιδαγωγικές θεωρίες και να μετασχηματίζουν το περιεχόμενο διάφορων γνωστικών αντικειμένων σε σχολική γνώση , ασκώντας έτσι με επιτυχία τον ρόλο τους στην τάξη, αλλά και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου.

Η  επιμόρφωση των αντικαταστατών εκπαιδευτικών αφορά Νομοθετικά και Διοικητικά Ζητήματα, Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές και Αναλυτικά Προγράμματα, Θέματα Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Τάξης, καθώς και Αποτελεσματικής Αντικατάστασης. Ο σχεδιασμός και οι θεματικές ενότητες του επιμορφωτικού αυτού Προγράμματος στηρίζονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και στην εμπειρία υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων στο παρελθόν.