Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και στο πλαίσιο δεσμεύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση της αντιρατσιστικής πολιτικής αλλά και της στήριξης που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την εφαρμογή της, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει συναντήσεις δικτύων υποστήριξης των σχολείων που εφαρμόζουν την αντιρατσιστική πολιτική, ανά επαρχία. Οι συναντήσεις θα διαρκέσουν από τις 10:00 μέχρι τις 13:00 και θα πραγματοποιηθούν στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό για τις επαρχίες Λεμεσού-Πάφου (23 Απριλίου 2018), στο Δημοτικό Σχολείο Κελλιών για τις επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου (24 Απριλίου 2018) και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία για την επαρχία Λευκωσίας (25 Απριλίου 2018) (βλ. Παράρτημα).

Στη συνάντηση καλούνται να λάβουν μέρος ο/η Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής από το κάθε σχολείο. Εάν το επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν και οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι συγκεκριμένες προκλήσεις και δράσεις των σχολείων κατά την πρακτική εφαρμογή της πολιτικής, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία καταγραφής των περιστατικών και στη συμπλήρωση της ετήσιας αναφοράς. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it μέχρι τις 16 Απριλίου 2018.

Στις συναντήσεις θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους/στις Υπεύθυνους/ες Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις συναντήσεις των δικτύων υποστήριξης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις Υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και παράρτημα