Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MaSDiV: Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values», το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών δράσεων, για υποστήριξη της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών σε ποικίλα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το Πρόγραμμα «MaSDiV» χρηματοδοτείται από τη Δράση Erasmus+, Key action 3: Initiatives for policy innovation-European Policy Experimentations και καλύπτει την περίοδο Φεβρουαρίου 2017- Φεβρουαρίου 2020. Συντονιστικό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο του Freiburg (Γερμανία) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος.

Το Πρόγραμμα «MaSDiV» αποσκοπεί στην αξιοποίηση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών σε ποικίλα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων της εκπαίδευσης, που προάγουν θεμελιώδεις αξίες των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Ειδικότερα, οι επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος «MaSDiV» στοχεύουν: (α) στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν σε πολιτισμική ποικιλομορφία και κοινωνική ένταξη στον τομέα της εκπαίδευσης και (β) στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να αναγνωρίζουν και να συνδέουν πολιτισμικές πτυχές με τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και να σχεδιάζουν μαθήματα που βασίζονται στη διερώτηση και μπορούν να εφαρμοστούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις και αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθητές/τριες ηλικίας 11-16 ετών, δηλαδή εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη και εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ή Βιολογία στο Γυμνάσιο ή στην Α΄Λυκείου, είτε σε μεταβατική τάξη είτε στη γενική τάξη.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει δύο επιμορφώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις 22 και 27 Μαρτίου 2018. Κατά τη δεύτερη φάση (Μάρτιος-Μάιος 2018) οι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν τις ιδέες του Προγράμματος «MaSDiV» στις διδασκαλίες τους στην τάξη. Η τρίτη φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2018, περιλαμβάνει αναστοχασμό και ανατροφοδότηση και ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να μοιραστούν την εμπειρία τους από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του «MaSDiV».

Οι επιμορφώσεις στις 22 και 27 Μαρτίου 2018 θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «Κλεοπάτρα» στη Λευκωσία, από τις 8:30-13:30, ενώ η τρίτη φάση (12 Ιουνίου 2018) θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τις 11:00-13:30. Επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα των επιμορφώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου τους, στην ιστοσελίδα του Παδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, στην κατηγορία «Εξειδικευμένα σεμινάρια», μέχρι τις 20 Μαρτίου 2018. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους.

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος «MaSDiV» θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 20 Μαρτίου 2018. Σημειώνεται ότι στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δράσεις θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και συμμετοχής από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «MaSDiV».

Παρακαλούμε όπως ενημέρωσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους/τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του Προγράμματος «MaSDiV».

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής

Δείτε νεότερη ανακοίνωση εδώ