Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Προσεγγίζοντας τις έννοιες της απώλειας και του πένθους – Ο ρόλος των εκπαιδευτικών», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των επαρχιών. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 (8:30-13:30), στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο στοχεύει τόσο στην εμβάθυνση σε ό,τι αφορά στη θεωρία που πλαισιώνει τις έννοιες της απώλειας και του πένθους μέσα από τη Φιλοσοφία, τις Θρησκείες, την Κοινωνιολογία και την Ψυχολογία, αλλά και στην πρακτική προσέγγιση του θέματος στο συγκείμενο του σχολείου. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της απώλειας και του πένθους, καθώς και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες που αφορούν τη βελτίωση των αντιδράσεων και της στάσης των μαθητών/μαθητριών απέναντι στις έννοιες αυτές με την ένταξή τους σε συζητήσεις. Θα δοθούν προτάσεις, ιδέες, καθώς και υλικό βασισμένο στις εισηγήσεις και στα εργαστήρια, όπως φαίνονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 9 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2018. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους/όσες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. Καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να λάβουν μέρος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Λειτουργό του Π.Ι. δρα Πολυξένη Στυλιανού (τηλ. 22402306, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής