Εγκύκλιος

 

Η δράση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και εντάσσεται στο πλαίσιο του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2017-2020. Στόχευσε στην ενημέρωση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη σύγχρονη διάσταση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας και στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αποτελεσματικές στρατηγικές διδακτικής που αφορούν σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Εισηγητής των Σεμιναρίων ήταν ο Δρ. Σωτήριος Δουκλιάς, Δρ Γνωστικής Εξελικτικής Νευροψυχολογίας.

Παρουσίαση

 

Στο πλαίσιο της εν λόγω επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) Επαρχιακές Ημερίδες από τις 8:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ. σε όλες τις πόλεις ως ακολούθως:

Για τα σχολεία:

  1. Επαρχίας Λευκωσίας: Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως, Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017.
  2. Επαρχίας Λεμεσού και Πάφου: Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Κ΄ - Αγίου Παντελεήμονα, Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017.
  3. Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου: Δημοτικό Σχολείο Καθαρής - Δημήτρη Λιπέρτη, Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017.