Ομογενείς

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone +357 22402327

Μαρία Πιτζιολή

Phone +357 22402378

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε χώρες όπου υπάρχουν εστίες ελληνισμού, προσφέρει από το 2000, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» το οποίο απευθύνεται σε ομογενείς εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.

Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυπριακής δημοκρατίας και στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου να συμβάλει στη στήριξη του ελληνισμού της διασποράς και στη διάσωση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του ελληνισμού προσφέρει κάθε χρόνο, μέχρι και δώδεκα (12) υποτροφίες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών. Το Πρόγραμμα έχει τρίμηνη διάρκεια και αρχίζει τον Μάρτιο κάθε σχολικής χρονιάς. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα προσφερθεί από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2017.

Το Π.Ι. προσβλέπει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, ώστε να είναι ικανοί να τη διδάξουν στις χώρες προέλευσής τους καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό. Τους/τις θεωρεί πρεσβευτές της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στις χώρες τους και θέλει να αναπτύξει κουλτούρα ομαδικού πνεύματος ανάμεσα σε όσους/όσες θα επιλεγούν να συμμετάσχουν. Η θετική σχέση που ανέπτυξε με περισσότερους/ες από 160 Ομογενείς Εκπαιδευτικούς στην ως τώρα πορεία του και η διάθεσή του για συνεχή αναβάθμιση του εν λόγω Προγράμματος αντανακλάται στην ποιότητα των εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρεί τους/τις Ομογενείς Εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες που επιθυμούν την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική μάθηση και διαρκώς αναβαθμίζεται με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών.