Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. φακ. Αρ. Φακ.: 3.1.05.2 και ημερ. 30 Οκτωβρίου 2017, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30.

Θα διεξαχθούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1: «Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2: «ΑΥΑ - Προσεγγίζοντας τον ξένο μέσα από μια διδακτική εφαρμογή οπτικοακουστικού γραμματισμού με την αξιοποίηση της τεχνικής STOP ΜΟΤΙΟΝ ANIMATION»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3: «Ο άλλος που κτυπά την πόρτα: ετερότητα στο παιδικό βιβλίο»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 4: «Διαδρομές»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 5: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας γλάρος διαφορετικός»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 6: «Οι καρέκλες της προσφυγιάς»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 7: «Κόκκινη κλωστή δεμένη, σε μια βάρκα τυλιγμένη, με ανθρώπους φορτωμένη»

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος