ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΙΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ


Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία


Ανακοινώσεις

Εγκύκλιος

Κατάλογος συμμετεχόντων

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δήλωση Συμμετοχής

Κτυπήστε εδώ για να υποβάλετε τη δήλωσή σας

Επικοινωνία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Τηλ.: 22402311, 22402320
Fax: 22560118ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ