5-6 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος 

 

Παρουσιάσεις

Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συνεπαγωγές στην εκπαιδευτική διαδικασία - Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαΐκών και Διεθνών Υποθέσεων ΥΠΠ