Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε πως ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Τ.Ε.Τ.) προσφέρει και φέτος αριθμό προγραμμάτων και δράσεων για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.   Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.

Η ενημέρωση για την προσφορά όλων των προγραμμάτων και δράσεων για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, μέσω μίας ενιαίας εγκυκλίου, ευελπιστούμε να βοηθήσει τις σχολικές μονάδες να έχουν μια σφαιρική εικόνα για τις ευκαιρίες που τους δίνονται για συμμετοχή και αξιοποίηση, ενισχύοντας τον σχεδιασμό τους και την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη σχολική χρονιά.

Τα προγράμματα και δράσεις, τόσο εντόπια όσο και ευρωπαϊκά, που προγραμματίζει ο Τ.Ε.Τ. να προσφέρει προς υλοποίηση, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018, και στα οποία καλούνται να συμμετέχουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω. Η αναλυτική περιγραφή, διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής, καθώς και σημαντικές ημερομηνίες για το κάθε πρόγραμμα και δράση ξεχωριστά παρατίθενται στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητές της, η κάθε σχολική μονάδα μπορεί επιλέξει να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα προγράμματα ή δράσεις, με τη συμβολή αριθμού εκπαιδευτικών ή/και όλου του προσωπικού του σχολείου.

Σε συνέχεια τόσο της εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τους στόχους της σχολικής χρονιάς 2017-2018 και την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017), όσο και της εγκυκλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (Aρ. Φακ.: Π.Ι. 7.1.10.8.3/4, ημερ. 31/8/2017), σημειώνουμε ότι τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν και συμβάλλουν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόζονται.

Για όλα τα προγράμματα και δράσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν στη διάθεσή τους υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία, διαδικτυακά περιβάλλοντα διαχείρισης, παραδείγματα εφαρμογών και την υποστήριξη και καθοδήγηση λειτουργών του Τ.Ε.Τ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος ή δράσης, οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν ανάλογη πιστοποίηση.

Προσφερόμενα Προγράμματα και Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2017-2018:

 • Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων (Παράρτημα 1, σελ. 3)
 • Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 2, σελ. 8)
 • Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 3, σελ. 11)
 • Πρόγραμμα eSafety Label (Παράρτημα 4, σελ.16)
 • Παραγωγή βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (Παράρτημα 5, σελ. 17)
 • Ευρωπαϊκό Έργο ATS2020 (Παράρτημα 6, σελ. 20)
 • Ευρωπαϊκό Έργο MENTEP (Παράρτημα 7, σελ. 24)
 • Ευρωπαϊκό Έργο NESTOR (Παράρτημα 8, σελ. 27)
 • Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “ΚΑΝ’ ΤΟ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2018” (Παράρτημα 9, σελ. 29)
 • Ευρωπαϊκό Έργο EduWeb (Παράρτημα 10, σελ.32)
 • Ευρωπαϊκό Έργο CyberSafetyΠαρουσιάσεις και εργαστήρια (Παράρτημα 11, σελ. 34)
 • Αποθετήριο Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών Φωτόδεντρο Κύπρου (Παράρτημα 12, σελ.35)

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Τ.Ε.Τ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. τηλ.: 22402310).

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Αναφορικά με την «Παραγωγή βίντεο από μαθητές/τριες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου» (Παράρτημα 5), σημειώνουμε ότι έχει αλλάξει η ημερομηνία της παρουσίασης των δεκαπέντε (15) επιλεγμένων βίντεο από τους/τις μαθητές/τριες που τα δημιούργησαν προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία. Αντί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.