Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πιο κάτω εμφανίζονται Εγκύκλιοι – Ανακοινώσεις που σχετίζονται με την Επαγγελματική Μάθηση (Σχολική Χρονιά 2017-2018).

Ημερομηνία Τίτλος

29 Μαΐου 2018

Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή τελικού απολογισμού)

12 Φεβρουαρίου 2018

Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή ενδιάμεσου απολογισμού)

25 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Παράρτημα Α΄

Παράρτημα Β΄

Παράρτημα Γ΄

31 Αυγούστου 2017

Υλοποίησης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών (Ε.Μ.) κατά το 2017 - 2018 στα σχολεία

Παράρτημα

Ιούνιος 2017

Έκθεση Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών στην Κύπρο

IPA TPL Study Cyprus Final Report June 2017

Περίληψη Έκθεσης