Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υποβολής Εργασιών
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σπύρος Σοφοκλέους

Phone +357 22402485

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία
1ο Διεθνές Συνέδριο: Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία (Οκτώβριος 2015)

2o Διεθνές Συνέδριο:

«Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία:
Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές»

28-29 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία, Κύπρος

To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία», με θέμα:

Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 28-29 Νοεμβρίου 2017, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να λειτουργήσει ως μία δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής θεωρητικών θέσεων, ερευνητικών πορισμάτων και καλών πρακτικών, σε σχέση με το πώς ο Γραμματισμός, ως ευρεία έννοια, πρακτική και αντικείμενο παιδαγωγικής, (επανα)προσδιορίζεται σε σύγχρονα θεσμικά/εξωθεσμικά πλαίσια, και, γενικότερα, εντός ευρύτερων κοινωνικο-πολιτικών και ιστορικών συγκειμένων. Ως εκ τούτου, το Συνέδριο στοχεύει να ενδιατρίψει στις διάφορες πτυχές και εκφάνσεις του Γραμματισμού και να αναδείξει συναφή με αυτές ζητήματα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/ διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ερευνήτριες, εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων φορέων και οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση για τον γραμματισμό και την εκπαίδευση στη γλώσσα και τον γραμματισμό.

Ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με ανακοινώσεις, με ανάρτηση αφισών, με συμπόσια και με εργαστήρια, στη βάση των πιο κάτω θεματικών:

 • Γλώσσα, Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές
 • Αναδυόμενος Γραμματισμός και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση (εντός-εκτός σχολείου)
 • Γραμματισμός, Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών και Γραμματισμός
 • Πολυγραμματισμοί, Πολυτροπικότητα και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Διγλωσσία, Πολυγλωσσία, και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Γραμματισμός, Κοινωνικές Πρακτικές και Άτυπη Εκπαίδευση
 • Γραμματισμός και Λογοτεχνία
 • Ερευνητικές/Θεωρητικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη της Γλώσσας και του Γραμματισμού

Βασικοί ομιλητές/ομιλήτριες σε κεντρικές εισηγήσεις στο Συνέδριο θα είναι οι:

 • Adam Lefstein, Professor, Ben-Gurion University of the Negev
 • Kate Pahl, Professor, The University of Sheffield
 • Vally Lytra, Senior Lecturer, Goldsmiths, University of London

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 300 περίπου άτομα και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες για εγγραφή παρακολούθησης του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα, στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy/gr.

 

Δήλωση για συμμετοχή στο Συνέδριο με ανακοινώσεις/αφίσες/συμπόσια/εργαστήρια

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις ή αφίσες ή συμπόσια ή εργαστήρια στο Συνέδριο μπορούν να υποβάλουν περίληψη της πρότασής τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στα ειδικά έντυπα, που βρίσκονται στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy/gr. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η συμμετοχή με ανακοινώσεις ή αφίσες ή συμπόσια ή εργαστήρια στο Συνέδριο μπορεί να αφορά σε μία από τις πιο κάτω θεματικές:

 • Γλώσσα, Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές
 • Αναδυόμενος Γραμματισμός και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση (εντός-εκτός σχολείου)
 • Γραμματισμός, Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών και Γραμματισμός
 • Πολυγραμματισμοί, Πολυτροπικότητα και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Διγλωσσία, Πολυγλωσσία, και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Γραμματισμός, Κοινωνικές Πρακτικές και Άτυπη Εκπαίδευση
 • Γραμματισμός και Λογοτεχνία
 • Ερευνητικές/Θεωρητικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη της Γλώσσας και του Γραμματισμού

Οι περιλήψεις/εισηγήσεις για ανακοινώσεις ή αφίσες ή συμπόσια ή εργαστήρια θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους θα αποσταλούν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εργασία τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει, μετά την έγκριση της περίληψης/εισήγησης, να υποβάλουν το πλήρες κείμενο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017. Το πλήρες κείμενο, στη συνέχεια, θα περάσει από διαδικασία επαναξιολόγησης, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπερίληψη των εργασιών στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα, στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy/gr. Σημειώνεται ότι στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα συμπεριληφθούν μόνο εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες Συνεδρίου:

Συμβάν Ημερομηνία
Υποβολή Περιλήψεων για Αξιολόγηση Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση Αξιολόγησης Περιλήψεων 25 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση/Ανάρτηση Περιλήψεων 1 Νοεμβρίου 2017
Δηλώσεις Συμμετοχής Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017
Ανακοίνωση Προγράμματος 10 Νοεμβρίου 2017
Υποβολή Κειμένου για Συμπερίληψη στα Πρακτικά 20 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση αξιολόγησης κειμένων για τα Πρακτικά 20 Φεβρουαρίου 2018
Ανάρτηση Πρακτικών στον σχετικό ιστοχώρο του ΠΙ Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018