Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

Το ΚΕΕΑ υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αποστολή του ΚΕΕΑ είναι η προώθηση και καθιέρωση της έρευνας, καθώς και η δημιουργία ερευνητικής υποδομής στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι τρεις πυλώνες δράσης του ΚΕΕΑ είναι:
(α) η Έρευνα, (β) η Προώθηση της Ερευνητικής Κουλτούρας και (γ) η Αξιολόγηση.

Για να δείτε τις διάφορες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των τριών πυλώνων και για να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού στα αριστερά.

Γιασεμίνα Καραγιώργη
Προϊστάμενη