Επικοινωνία

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Πετρούλα Αντωνίου

Phone22402384

Δρ Φλώρα Παναγιώτου

Phone22402477

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), στο πλαίσιο της αποστολής του για δημιουργία πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης και αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών, προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς, να συμμετέχουν ως εισηγητές/εισηγήτριες στη Σειρά Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Για την τρέχουσα περίοδο 2023 -2024 η σειρά σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Τα Σεμινάρια «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους», στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους ή στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής τους πρακτικής. Αφορούν δηλαδή μαθησιακές εμπειρίες που θα ήθελαν να μοιραστούν με συναδέλφους τους με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών σε θέματα παιδαγωγικής.

Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν με εισήγηση στη Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους», παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω του λογαριασμού τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy, (κατηγορία Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»), μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2023. Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες για τα βήματα της δήλωσης συμμετοχής των εισηγητών/εισηγητριών  (Παράρτημα 1), καθώς και της υποβολής των βιογραφικών τους στοιχείων, διαδικασία η οποία γίνεται προαιρετικά (Παράρτημα 2). Κάθε εισηγητής/εισηγήτρια θα έχει στη διάθεσή του/της 1 ώρα και 30 λεπτά και θα λάβει σχετική βεβαίωση. Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από τις 16:00 μέχρι τις 17:30. Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων αναμένεται να ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2023 και τα Σεμινάρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος μέσω του συνδέσμου www.pi.ac.cy (Προγράμματα – Σεμινάρια), ή να απευθύνεστε στις λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρα Πετρούλα Αντωνίου, τηλ. 22402384 (Τετάρτη και Πέμπτη) και δρα Φλώρα Παναγιώτου τηλ. 22402477 (Δευτέρα και Πέμπτη) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας, ώστε να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή ως εισηγητές/εισηγήτριες στην εν λόγω δράση. Επίσης, για ανάρτηση της αφίσας του Προγράμματος (επισυνάπτεται) στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου σας.