Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

Δέσπω Κυπριανού

Phone 22402384

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Στο πλαίσιο των δράσεων της Διατμηματικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κ.Ε.Ε.Α., για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, η ιστοσελίδα έχει σκοπό να ενημερώνει και να στηρίζει τα σχολεία όλων των βαθμίδων ως προς αυτό τον στόχο.

Η Διατμηματική Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, έχει συντάξει Κείμενο Πολιτικής για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τον Μάιο του 2016:

Κείμενο Πολιτικής

Policy Paper