Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Συντονισμός Προγράμματος:

Δρ Ευγενία Παρτασή

Phone 22402328

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone 22402327

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης

Μάθημα ανοικτής πρόσβασης

Στο πλαίσιο των δράσεων της Διατμηματικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΚΕΕΑ, για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, η ιστοσελίδα έχει σκοπό να ενημερώνει και να στηρίζει τα σχολεία όλων των βαθμίδων ως προς αυτό τον στόχο.

Η Διατμηματική Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, έχει συντάξει Κείμενο Πολιτικής για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας τον Μάιο του 2016:

Κείμενο Πολιτικής

Policy Paper

Μετά από αίτημα του Υπουργείου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ομάδας ομοτίμων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραχωρήθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες (peer counselling) για θέματα ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ), με εστίαση στη φάση υποδοχής. Τελικό προϊόν της επίσκεψης ήταν η Τελική Έκθεση: 

Peer counselling integration of migrant students, 2019 - Final Report

Έκθεση Συμβουλευτικής Ομάδας Ομοτίμων για την ένταξη των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, 2019, Σύνοψη πορισμάτων