Συνάντηση 1: Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

08:15- 08:30

Εγγραφή Συνέδρων

08:00-09:00

Χαιρετισμός

κ. Ανδρέας Χαραλάμπους, Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

9:00 – 09:40

Φιλοσοφία και Ενημέρωση για το νέο πλαίσιο Λειτουργίας Ε.Ο.Σ.

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

09:40-10:00

Συζήτηση

10:00 - 10:20

Διάλειμμα

10:20 -11:20

Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Μάθηση στο δημοτικό σχολείο Ι

Δρ Νεόφυτος Χαραλάμπους, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

11:20 - 11:40

Διάλειμμα

11:40 - 12:40

Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Μάθηση στο δημοτικό σχολείο ΙΙ

Δρ Νεόφυτος Χαραλάμπους, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

12:40-13:00

Συζήτηση και Κλείσιμο Εργασιών Πρώτης Συνάντησης

Συνάντηση 2:  Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

08:30 - 10:00

Γενική Διδακτική 1

κ. Σταυρούλα Βαλιαντή , Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

10:00-10:20

Διάλειμμα

10:20-11:20

Διαχείρηση τάξης

κ. Ελένη Ζάουρα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

11:20-11:40

Διάλειμμα

11:40-12:40

Οργάνωση, Διαχείρηση και Αξιολόγηση Παρεμβατικών Προγραμμάτων

Δρ. Χαρά Μακρυγιάννη, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

12:40-13:00

Συζήτηση και Κλείσιμο Εργασιών Πρώτης Συνάντησης