Ομογενείς

Επικοινωνία

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone +357 22402327

Μαρία Πιτζιολή

Phone +357 22402378

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα επιμορφώνει τους/τις Ομογενείς Εκπαιδευτικούς σε θέματα Μεθοδολογίας της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται αριθμός επισκέψεων σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε σχολεία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η αξιολόγηση των Ομογενών Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα γίνεται με τα εξής κριτήρια:

  1. Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση
  2. Διαμορφωτικές ενδιάμεσες αξιολογήσεις
  3. Δειγματική διδασκαλία για την Ελληνική ως δεύτερη με την εποπτεία των εκπαιδευτών/τριών από το Π.Ι.
  4. Τελική εξέταση, που θα εξετάζει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να σχεδιάσουν διδακτικές/μαθησιακές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης, διάρκειας δύο (2) διδακτικών περιόδων.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι/ες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος, και συγκεκριμένα:

  1. Έχουν παρακολουθήσει τις συναντήσεις του Προγράμματος ανελλιπώς.
  2. Έχουν περάσει με επιτυχία τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις και την τελική εξέταση.
  3. Έχουν πραγματοποιήσει δειγματική διδασκαλία και έχουν εξασφαλίσει ικανοποιητική βαθμολογία.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκδίδει δύο (2) πιστοποιητικά, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αν οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακαθήσουν και σε εξετάσεις για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, αυτό γίνεται με δική τους ευθύνη για κάλυψη του κόστους και επικοινωνία με το επίσημα αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο στην Κύπρο.