Ομογενείς

Επικοινωνία

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone +357 22402327

Μαρία Πιτζιολή

Phone +357 22402378

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν άτομα που:

 • διαμένουν μόνιμα σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του ελληνισμού,
 • διαθέτουν Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
 • κατέχουν την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2,
 • διαθέτουν βεβαίωση ότι διδάσκουν σε σχολείο/α της ελληνικής κοινότητας της χώρας προέλευσής τους,
 • δεν έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016,
 • διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα, των οποίων η ημερομηνία λήξης είναι μετά την 30η Ιουνίου 2017,
 • δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, τέτοιο που δεν θα επιτρέψει την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όταν αφιχθούν στην Κύπρο,
 • εφόσον γίνουν δεκτοί/ες στο Πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν από τις χώρες προέλευσής τους τρίμηνη άδεια παραμονής στην Κύπρο.

Το Π.Ι. θα δέχεται τις αιτήσεις εκπαιδευτικών που προτίθενται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα το αργότερο μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Πρόγραμμα Ομογενών Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Τ.Θ. 12720, 2252, Λευκωσία.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 2. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πιστοποιημένο αντίγραφο)
 3. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (πιστοποιημένο αντίγραφο)
 4. Βεβαίωση ελληνομάθειας (πιστοποιητικό ελληνομάθειας, βεβαιώσεις από παρακολουθήσεις Σεμιναρίων/ Συνεδρίων, κ.ά.)
 5. Βεβαίωση εμπειρίας διδασκαλίας σε σχολείο/α της ελληνικής κοινότητας της χώρας προέλευσής τους
 6. Αντίγραφο εσωτερικής σελίδας διαβατηρίου (πιστοποιημένο αντίγραφο)
 7. Άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτηση (π.χ. μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία διδασκαλίας σε άλλα θέματα)

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δύο φάσεις. Το Π.Ι. θα αξιολογήσει σε πρώτη φάση τις αιτήσεις και θα επιλέξει δώδεκα (12) Ομογενείς Εκπαιδευτικούς. Αφού εξεταστεί ο φάκελος και εφόσον ο/η υποψήφιος/α πληροί τα κριτήρια θα καλείται σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης skype (β’ φάση αξιολόγησης). Ο κατάλογος των ατόμων που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί με σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο του Προγράμματος, μετά τις 20/2/2017 και οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντήσουν, εάν αποδέχονται τη θέση εντός επτά (7) ημερών, από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης. Όσοι/όσες Ομογενείς Εκπαιδευτικοί δεν επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται τη θέση εντός της καθορισμένης διορίας ή τα συνοδευτικά δικαιολογητικά που προσκόμισαν δεν είναι επαρκή θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα. Δεν θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές σε όσους/όσες δεν έχουν επιλεγεί.

Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις και επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Συντονιστές του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τα κριτήρια επιλογής των Ομογενών Εκπαιδευτικών είναι:

Α. Ικανοποίηση των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης:

 • Κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Βαθμός κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2
 • Μόνιμη διαμονή σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του ελληνισμού
 • Διδακτική πείρα σε σχολείο/α της ελληνικής κοινότητας της χώρας προέλευσης
 • Ηλικία μικρότερη των 50 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
 • Ταξιδιωτικά έγγραφα, των οποίων η ημερομηνία λήξης είναι μετά την 30η Ιουνίου 2017

Β. Πειστική αιτιολόγηση της αίτησης η οποία θα αξιολογηθεί ως προς τη σαφήνεια και την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Γ. Συνέντευξη μέσω skype. Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος ερωτήσεις που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τη διδακτική της και στο δεύτερο μέρος θα δοθεί ένα κείμενο για εξακρίβωση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Δ. Ως επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στα παιδαγωγικά και σε θέματα συναφή με την εκπαίδευση
 • Συμμετοχή σε Σεμινάριο/Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα
 • Άλλη διδακτική πείρα

Ε. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η διαβεβαίωση ότι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ο/η Ομογενής Εκπαιδευτικός θα επιστρέψει στη χώρα/κοινότητά του/της για να διδάξει, καθώς και οι ανάγκες για στελέχωση του σχολείου της κοινότητας, στην οποία δεσμεύεται να επιστρέψει και να εργαστεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών αρχίζει την 15η Μαρτίου 2017 και ολοκληρώνεται την 15η Ιουνίου 2017 και είναι διάρκειας 275 διδακτικών περιόδων.

Τα σεμινάρια θα προσφέρονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά καθημερινά από τις 9.30 μέχρι τις 14.00 με δύο ενδιάμεσα διαλείμματα:

9:30 - 11:00   1η - 2η περίοδος

11:00 - 11:30   Διάλειμμα

11:30 - 13:00   3η - 4η περίοδος

13:00 - 13:15   Διάλειμμα

13:15 - 14:00   4η περίοδος

Επιπλέον, οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικών και κυπριακών χορών στο Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατόπιν σχετικής διευθέτησης. Τα μαθήματα αυτά διεξάγονται συνήθως αργά το απόγευμα σε σχολεία της περιοχής, όπου θα διαμένουν οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί. Η μετάβαση από και προς τα μαθήματα αυτά γίνεται με ευθύνη των ίδιων των Ομογενών Εκπαιδευτικών.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, οφείλουν, σε συνεννόηση με τους Συντονιστές του Προγράμματος, να διευθετήσουν την άφιξή τους στην Κύπρο, πριν την έναρξη του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την άφιξή τους, πρέπει να μεταβούν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας με τους Συντονιστές του Προγράμματος, για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις (αναλύσεις αίματος για μεταδοτικά νοσήματα και θωρακογραφία). Το Πιστοποιητικό Υγείας, που εκδίδει το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Πριν την έναρξη των μαθημάτων, οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί θα παρακαθήσουν σε αρχική διαγνωστική αξιολόγηση κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο βαθμός κατοχής της Ελληνικής δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει την παρακολούθηση του Προγράμματος, το Π.Ι. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον/την εκπαιδευτικό να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα.

Η παρουσία των εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα είναι επιβεβλημένη καθ’ όλο το διάστημα διεξαγωγής των μαθημάτων. Για να απουσιάσει εκπαιδευόμενος/η από το Πρόγραμμα οφείλει να υποβάλει το αίτημά του/της γραπτώς στη Διευθύντρια του Π.Ι. και να έχει λάβει σχετική προέγκριση ή, σε περίπτωση ασθένειας, να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, μόλις επιστρέψει στο Π.Ι.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος απουσιάζει περισσότερες από πέντε (5) ημέρες από το Πρόγραμμα (25 διδακτικές περιόδους) δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, αυτό συνιστά λόγο για τον οποίο το Π.Ι. δεν θα του επιτρέψει να παρακαθήσει στις τελικές εξετάσεις και να λάβει σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι επίσημες αργίες για την περίοδο διεξαγωγής του Προγράμματος το 2017 είναι:

 • 13 – 18 Απριλίου 2017 (διακοπές Πάσχα)
 • 1 Μαΐου 2017 (επίσημη αργία Πρωτομαγιάς)
 • 5 Ιουνίου 2017 (Αγίου Πνεύματος)

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του Προγράμματος, οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να ασκούν επάγγελμα στην Κύπρο ή να έχουν δεσμευτεί καθ' οιονδήποτε τρόπο με ακαδημαϊκές ή άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις που να μην τους επιτρέπουν την απρόσκοπτη παρακολούθησή του. Οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τον ελεύθερό τους χρόνο (τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές του Πάσχα) για προσωπική μελέτη ή άλλες ελεύθερες δραστηριότητες και για γνωριμία με την Κύπρο.

Το Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, διότι σε μικρό χρονικό διάστημα οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί καλούνται να ενεργοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις για να βελτιώσουν την κατοχή της Ελληνικής και τις διδακτικές τους μεθόδους, να αξιοποιήσουν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για εξάσκηση της Ελληνικής με φυσικούς ομιλητές και να εξοικειωθούν περισσότερο με την ελληνική ζώσα πραγματικότητα.

Οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί θα αναχωρήσουν από την Κύπρο μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ – ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το Π.Ι. καλύπτει τα έξοδα αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για μετάβαση από και προς τη χώρα του/της Ομογενούς Εκπαιδευτικού μόνο κατά την άφιξη και την τελική αναχώρηση. Η αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου γίνεται από το Λογιστήριο του Π. Ι., στη βάση της εξεύρεσης της πιο οικονομικής λύσης και σε συνεννόηση με τον Εκπαιδευτικό που γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι το Π.Ι. δεν καλύπτει άλλα έξοδα που συνεπάγεται το ταξίδι του/της Ομογενούς Εκπαιδευτικού από τη χώρα του/της στην Κύπρο.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος και για να θεωρηθεί νόμιμη η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν εγκαίρως άδεια εισόδου και τρίμηνης παραμονής στην Κύπρο από τις κατά τόπους προξενικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να διευθετήσουν την άφιξή τους αεροπορικώς από τα νόμιμα αεροδρόμια της επικράτειας που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (Αεροδρόμιο Λάρνακας και Αεροδρόμιο Πάφου).

ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατά το διάστημα της παραμονής των Ομογενών Εκπαιδευτικών, το Π.Ι. προσφέρει διαμονή σε κατάλυμα που ενοικιάζει για τον σκοπό αυτό.

Οι χώροι που προσφέρονται για διαμονή πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση. Το Π.Ι., ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ζητήσει να ελέγξει τα δωμάτια αυτά, διότι είναι υπόλογο στον ιδιοκτήτη του καταλύματος.

Οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία τους, σε όλο το διάστημα που βρίσκονται στην Κύπρο, καθώς και για θέματα καθαριότητας και αρμονικής συνύπαρξης στον χώρο που εξασφαλίζει το Π.Ι. για τη διαμονή τους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατά το διάστημα της παραμονής των Ομογενών Εκπαιδευτικών το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει μεταφορικό μέσο για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κατά το διάστημα της παραμονής των Ομογενών Εκπαιδευτικών, το Π.Ι. προσφέρει ένα ποσό που καλύπτει έξοδα διατροφής και άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το ποσό αυτό είναι, για κάθε ολόκληρο μήνα που παραμένουν στην Κύπρο, 400€.