Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εξασφαλισθεί επιπρόσθετες θέσεις συμμετοχής στο Συνέδριο. Οι θέσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες από τις 24 μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα και με την ταυτάριθμη εγκύκλιο (ημερ. 10 Ιανουαρίου 2017), στο Συνέδριο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ένας/μία μόνο εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο, μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου. Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό δήλωση παρακαλούμε όπως κάνουν εκπαιδευτικοί που είναι σίγουροι ότι θα παραστούν. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2017. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο, καθώς και στα παράλληλα εργαστήρια, θα ανακοινωθούν στις 27 Ιανουαρίου 2017 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy).

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής