Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από οδηγίες του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει στη συγγραφή κειμένου πολιτικής για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το οποίο επισυνάπτεται.

Το εν λόγω κείμενο θα αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Ανακοινώσεις Υπουργού, Αγωγή Υγείας Δημοτικής Εκπαίδευσης, Οικιακή Οικονομία-Αγωγή Υγείας Μέσης Εκπαίδευσης) και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Αντιρατσιστική πολιτική, Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση).

Παρακαλούμε για ενημέρωσή σας.

 

Εγκύκλιος

Συνημμένο