Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της δυνατότητας για ομαλή μετάβαση των παιδιών, από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και σε συνέχεια της εγκυκλίου ημερ. 24 Αυγούστου 2016 (ypp 4455), η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα:

«Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Εκπαιδευτική Πρόταση. Καλές Πρακτικές».

Κύριοι ομιλητές:

Δρ Ελένη Λοΐζου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δρ Ελένη Διδάχου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στο Β΄ μέρος του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν παράλληλα βιωματικά εργαστήρια.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία από τις 8:30 ως τις 13:00 (εγγραφές 8:00-8:30).

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι Δημοτικών Σχολείων, καθώς και Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, μέλη της Υ.Ε.Ψ.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τα σχολεία, οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή από τον/τη Διευθύνοντα/ουσα του σχολείου, ο/η οποίος/α θα κληθεί να δηλώσει τα στοιχεία ενός ατόμου που θα εκπροσωπήσει το σχολείο. Προτρέπονται τα σχολεία να δώσουν την ευκαιρία συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε μέλος της «Συντονιστικής Επιτροπής Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», που θα πρέπει να έχει ήδη συσταθεί, με βάση τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου της 24ης Αυγούστου 2016.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy/, μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy).

Στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής