Η επιμορφωτική Ημερίδα, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε., θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 (8:30-17:00), στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια», στη Λευκωσία.

Με πρακτικές, κυρίως, εφαρμογές και ποικίλες δραστηριότητες βιωματικού και εργαστηριακού τύπου, η Ημερίδα θα προβάλει την επιβεβλημένη ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κυπριακό σχολείο. Ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί συνεργάτες θα αναδείξουν τρόπους με τους οποίους η ταυτότητα και η ετερότητα των παιδιών, καθώς και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο του σχολείου, αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν αποτελεσματικές πρακτικές και στρατηγικές στη διδασκαλία. Απώτερος στόχος, λοιπόν, της Ημερίδας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας, της κοινωνικής ταυτότητας, καθώς και την αξιοποίησή τους στη δημιουργία συνθηκών συμμετοχής και “επιτρεπτικότητας” για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σχολείο.

Η δράση θα έχει, κυρίως, εργαστηριακό χαρακτήρα, αφού μόνο στην εισαγωγή και στο κλείσιμο της Ημερίδας η παρακολούθηση θα γίνει στην ολομέλεια. Κατά το μεγαλύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες -με δύο εισηγητές/τριεςανά ομάδα-και θα εμπλακούν ενεργά στην όλη διαδικασία. Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι εισηγητές/τριες θα αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών και θα χρησιμοποιήσουν ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Θα δοθεί έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες ενσυναίσθησης και θα αξιοποιηθούν διδακτικά σενάρια για τάξεις με παιδιά μεταναστών, καθώς επίσης ποικίλο διδακτικό υλικό. Επιπρόσθετα, οι επιμορφωτές/τριες, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς καλές πρακτικές -κυρίως από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από άλλες χώρες- και θα χορηγήσουν σχετική βιβλιογραφία.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα.

Με την ολοκλήρωση της ημερίδας, οι συμμετέχοντες/χουσες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Είσοδος ελεύθερη (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, μέχρι και τις 8 Απριλίου 2014).

 

Κοινωνικοπολιτική ετερότητα και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων

«Περάσματα»: Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

«Κάντε ένα βήμα μπροστά»: Παιχνίδι  ρόλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα

«Μη φοβάσαι. Μίλα!» – Δημιουργία εκπαιδευτικής ταινίας

Ενδεικτική βιβλιογραφία για θέματα ετερότητας

Επιστημονικά κείμενα, εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό υλικό