Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για την υλοποίηση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων παγκύπρια καλούνται να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν Σχέδιο Δράσης για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο.

Στη διαδικασία αυτή εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική μονάδα και τη γενική ευθύνη έχει η διευθυντική ομάδα. Σε κάθε σχολική μονάδα ενδείκνυται να οριστεί ένας/μία Συντονιστής/Συντονίστρια ή ευρύτερη ομάδα συντονισμού, ρόλος των οποίων είναι η διεκπεραίωση συγκεκριμένων καθηκόντων. Συστήνεται να οριστεί ως Συντονιστής/Συντονίστρια πρόσωπο που κατέχει θέση ΒΔ ή ΒΔ Α΄.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του/της Συντονιστή/Συντονίστριας είναι:

-Επικοινωνία με τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διευθέτηση συναντήσεων, τον προγραμματισμό κ.τ.λ.

-Συντονισμός των δράσεων του σχολείου σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση και τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (π.χ. διευκόλυνση/διευθέτηση σε επίπεδο προγράμματος του σχολείου για την υλοποίηση των δράσεων και παροχή ευκαιριών αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναδέλφων).

-Διευκόλυνση και συντονισμός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, στο πλαίσιο των αναγκών του σχολείου (π.χ. ανάλυση αναγκών, απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών κ.ά.).

-Πληροφόρηση ευκαιριών επιμόρφωσης προς τους συναδέλφους, σε συνεργασία με τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

-Στήριξη των συναδέλφων σε τυχόν δυσκολίες, προβληματισμούς, εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν στην εφαρμογή δράσεων, σε συνεργασία με τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

-Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για ενίσχυση του ρόλου του/της.

  • άμεση επικοινωνία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
  • καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική πύλη Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
  • οργάνωση και συντονισμός των δράσεων του σχολείου (διάγνωση αναγκών, σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, απολογισμός),
  • παραχώρηση πληροφόρησης και ευκαιριών επιμόρφωσης προς τους συναδέλφους,
  • διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος του σχολείου για την υλοποίηση των δράσεων,
  • στήριξη των συναδέλφων σε τυχόν δυσκολίες, προβληματισμούς, εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν,
  • παροχή ευκαιριών αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναδέλφων.

Η Επαγγελματική Μάθηση εκπονείται και υλοποιείται μέσω ενός Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών/μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας, στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε σχολείου. Η ετοιμασία και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένα στάδια:

α) διάγνωση αναγκών και επιλογή θέματος,

β) καταρτισμός και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, καθώς και

γ) απολογισμός των δράσεων συνολικά.

Οι πιο πάνω σύνδεσμοι οδηγούν σε επιπρόσθετες πληροφορίες για το κάθε στάδιο.

Σε μεγάλες σχολικές μονάδες είναι δυνατό να οργανωθούν επιμέρους ομάδες εργασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, που θα καταγράφουν και θα ενημερώνουν το Σχέδιο Δράσης μέσω του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Επαγγελματικής Μάθησης.