Αντιρατσιστική Πολιτική

Επικοινωνία

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017

ΣΤΟΧΟΣ 2: Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

Οι ακραίες τάσεις, οι βιαιοπραγίες και η τρομοκρατία, που έχουν εξαπλωθεί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αποτελούν ακραία δείγματα φανατισμού και μισαλλοδοξίας και προσπάθειες νομιμοποίησης της βίας ως μέσου υπεράσπισης ιδεολογιών. Οι κυβερνήσεις των χωρών αναζητούν λύσεις σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης, αλλά οι μακροπρόθεσμες λύσεις πρέπει να αναζητηθούν στην εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό το Υ.Π.Π. θέτει υπό έμφαση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.

Η   εκπαίδευση που αντιτάσσεται στον ρατσισμό και στον φανατισμό θωρακίζει τη δημοκρατική υπόσταση της κοινωνίας και, πάνω από όλα, αποτρέπει τα παιδιά και τους νέους μας από την υιοθέτηση μισαλλόδοξων συμπεριφορών, διακρίσεων, εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Ο εκπαιδευτικός αυτός στόχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο κυπριακό συγκείμενο, το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ιστορικοπολιτικές ιδιαιτερότητες του παρελθόντος και αυξημένες μεταναστευτικές ροές του παρόντος. Η εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής μπορεί αφενός να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης, μη βίας και κοινωνικής δικαιοσύνης στην Κύπρο και αφετέρου να ενισχύσει την παρούσα προσπάθεια για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Η   αντιρατσιστική εκπαίδευση λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο σε πλαίσιο όπου τα ρατσιστικά περιστατικά αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται χωρίς εξαιρέσεις. Η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου είναι δυνατόν να επικεντρωθεί στα πιο κάτω σημεία, στη βάση των σκοπών της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π., όπως αυτή περιγράφεται ιδιαίτερα στον Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών:

Στην αύξηση της γνώσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών για θέματα ρατσισμού, διαφορετικότητας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, μέσα από την αναγνώριση οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων, σκόπιμων ή άσκοπων λόγων, πράξεων και διαδικασιών που οδηγούν σε αρνητικές διακρίσεις συγκεκριμένων ατόμων με βάση τη διαφορετικότητά τους.

Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας στο πλαίσιο ανάπτυξης αντιρατσιστικής κουλτούρας.

Στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της αναστοχαστικής διαδικασίας σε θέματα συμπεριφορών

Στην ανάληψη δράσης από μέρους των ίδιων των παιδιών για πρόληψη και αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών και προώθηση της αλλαγής στο περιβάλλον με καλλιέργεια αξιών, όπως αυτή της ισότητας και του σεβασμού στα δικαιώματα όλων.

Επισημαίνεται ότι τα σχολεία, στην προσπάθεια που κατέβαλαν για υλοποίηση του εν λόγω υπό έμφαση στόχου κατά τη σχολική χρονιά 2015-16, έχουν εργαστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό στο πρώτο σημείο που αφορά στην αύξηση της γνώσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών γύρω από τα θέματα του ρατσισμού, της διαφορετικότητας, της ισότητας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κατά την παρούσα σχολική χρονιά, προσφέρεται η ευκαιρία να προβούν οι εκπαιδευτικοί σε δράσεις με την ουσιαστικότερη εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών και κυρίως στη λήψη απόφασης για υιοθέτηση του Κώδικα. Η προσπάθεια αυτή θα ενισχυθεί με την επιλογή επιμορφωτικών δράσεων από τις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Η  ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική μονάδα, με τη λειτουργική συμπερίληψή της στο σχολικό πρόγραμμα και τη σύνδεσή της με την ευρύτερη πολιτική του σχολείου στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, αλλά και η διαχείριση των ρατσιστικών περιστατικών με συνέπεια και σταθερότητα, συνδράμουν στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε παιδί νιώθει καλά ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε ιδιαιτεροτήτων του, και όπου σε αυτό δεν δαιμονοποιούνται άτομα που εμπλέκονται σε ρατσιστικές συμπεριφορές.

Η  ανάπτυξη του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και του Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανταποκρίνεται σε σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) προς όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Εισήγηση της Επιτροπής ήταν η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στο σχολείο μέσα από μια μόνιμη πολιτική, η οποία να περιλαμβάνει τη σύσταση ενός συστήματος παρακολούθησης ρατσιστικών περιστατικών, την υιοθέτηση μέτρων προστασίας των θυμάτων και της παιδαγωγικής, κατά βάση, διαχείρισης των περιστατικών, μέσα από την επιβολή αυστηρών και ανάλογων κυρώσεων και την υιοθέτηση ενός Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού. Η εκπαίδευση, ιδιαίτερα στο συγκείμενο της Κύπρου, έχει νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση να διατηρεί ένα εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον αγωγής των μαθητών/τριών, στο οποίο παρέχονται ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και κανενός είδους αποκλεισμό, μακριά από συμπεριφορές και πρακτικές που προωθούν ή ανέχονται την ξενοφοβία, τον εξτρεμισμό και τον εθνικισμό.

Η   πιλοτική εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής, κατά τη σχολική χρονιά 2014-15, καθώς και η διευρυμένη εφαρμογή κατά τη χρονιά 2015-16, στο πλαίσιο του αντίστοιχου υπό έμφαση στόχου, συνοδεύτηκε από ημερίδες, εργαστήρια και μαθητικά συνέδρια, τα οποία αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα ρατσισμού. Ο Κώδικας και ο Οδηγός έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κουλτούρα αρκετών σχολικών μονάδων, όπου πλέον δεν περνούν απαρατήρητα ρατσιστικά περιστατικά και έχουν γίνει αρκετά βήματα στην προσπάθεια αναγνώρισης των πολλαπλών ρατσισμών που λειτουργούν με διάφορους τρόπους στο σχολικό συγκείμενο (π.χ. σε σχέση με την εμφάνιση, τις ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κοινωνική τάξη, την καταγωγή κ.λπ.).

Κατά  τη  φετινή  σχολική  χρονιά  2016 -17,  το ΥΠΠ  εισηγείται  όπως  τα σχολεία εστιάσουν στην εφαρμογή του Κώδικα και Οδηγού, καθώς η αντιρατσιστική εκπαίδευση και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού λειτουργούν αποτελεσματικά μόνο σε πλαίσιο, όπου τα ρατσιστικά περιστατικά αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται χωρίς εξαιρέσεις.

Η υιοθέτηση του Κώδικα και άλλων δράσεων για υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής θα πρέπει να διασυνδεθούν με τον 1ο υπό έμφαση στόχο για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη διαμόρφωση κουλτούρας συμπερίληψης στη σχολική μονάδα και σύνδεσής της με την ευρύτερη πολιτική του σχολείου στα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς, οργάνωσης της ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσους μαθητές και ενίσχυσης παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα Αναλφαβητισμού, όπως επίσης και σε θέματα που αφορούν στη Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών λειτουργών. Η εφαρμογή αντιρατσιστικής πολιτικής με συστηματική προσπάθεια και με συνέπεια προϋποθέτει ανάπτυξη ηγετικού ρόλου από μέρους της διεύθυνσης του σχολείου και ευρεία συζήτηση του θέματος με το διδακτικό προσωπικό, καθώς και λήψη αποφάσεων με βάση το συγκείμενο της σχολικής μονάδας.

Σημαντικά βήματα – εισηγήσεις κατά την πορεία αυτή:

 

 1. Μελέτη του Κώδικα και Οδηγού από το προσωπικό του σχολείου και τακτικός αναστοχασμός σε σχέση με την εφαρμογή τους στη σχολική μονάδα.
 2. Ουσιαστική εμπλοκή των ίδιων των μαθητών και μαθητριών στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στην εφαρμογή του Κώδικα στην τάξη και το σχολείο, με στόχο την ολιστική διαχείριση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών με συστηματική προσπάθεια και συνέπεια. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να στοχεύει στην ένταξη και στην εκπαιδευτική στήριξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς, αναγνωρίζοντας και αποκρούοντας κάθε ρατσιστική πρόκληση, με σεβασμό σε κάθε ιδιαιτερότητα σωματική, πνευματική, συναισθηματική και κάθε διαφορά γλώσσας, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, εμφάνισης.
 3. Διασαφήνιση και επαναδιατύπωση των χαρακτηριστικών του ρατσισμού και των μορφών που μπορεί να πάρει αυτός στον σχολικό χώρο και διάκρισή του από άλλες μορφές βίας, καθώς και των ορίων ανάμεσα σε περιστατικά που είναι ρατσιστικά, εκφοβιστικά ή παραβατικά, με βάση την ορολογία που περιλαμβάνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο στον Κώδικα και Οδηγό.
 4. Εντοπισμός των πρακτικών/μηχανισμών που λειτουργούν στη σχολική μονάδα και ευνοούν ή παρεμποδίζουν την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού (π.χ. τρόπος εκλογής ή και λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων, σύστημα αμοιβών και ποινών, ανάθεση υπευθυνοτήτων, οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων) και λήψη διορθωτικών μέτρων όπου εντοπίζονται λειτουργίες συστημικού ρατσισμού.
 5. Διαθεματική προσέγγιση του Στόχου, μέσα από την αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας όλων των γνωστικών αντικειμένων με επιδίωξη την εφαρμογή βιωματικών και δημιουργικών παρεμβάσεων αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.
 6. Αφιέρωμα Ημέρας κατά του Ρατσισμού και εξάλειψης των φυλετικών διακρίσεων (21/3) με διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, έτσι ώστε η ημέρα αυτή να αποτελέσει ευκαιρία απολογισμού κι αναστοχασμού των δράσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας μέσα στη μαθητική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, η μέρα αυτή είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για απολογισμό της αντιμετώπισης των ρατσιστικών περιστατικών που εντοπίστηκαν στη σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δίνοντας έμφαση στους παράγοντες επιτυχίας και αναγνωρίζοντας πιθανές αδυναμίες ώστε στη συνέχεια, η εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής να καταστεί αποτελεσματικότερη.
 7. Ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και όλων των γονέων, για να μπορέσουν να επιτύχουν τη συνεργασία με στόχο τη μείωση των ρατσιστικών περιστατικών.
 8. Εμπλοκή όλων των γονέων στη σχολική ζωή (δραστηριότητες, σύνδεσμος γονέων) και ενημέρωση (έντυπη – ηλεκτρονική) στις κυριότερες γλώσσες του πληθυσμού του σχολείου.
 9. Προώθηση παιδαγωγικών πρακτικών οι οποίες δίνουν ευκαιρίες για βιωματική μάθηση, βάζουν τα παιδιά στη θέση του άλλου και προωθούν την ενσυναίσθηση (π.χ. η έννοια του πρόσφυγα, η έννοια του fairplay), έτσι ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να μάθουν να μη σιωπούν, να μην παραμένουν απαθή ή αδιάφορα και, κυρίως, να μη φοβούνται να ενημερώνουν τους αρμοδίους ή να καταγγέλλουν ανεπιθύμητα περιστατικά που μπορεί να διαπιστώνονται στην τάξη ή το σχολείο.
 10. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών (π.χ. μικτές ομάδες εργασίας), με στόχο την αλληλογνωριμία, την αλληλοϋποστήριξη, την εμπιστοσύνη, την κοινωνικότητα.
 11. Παιδαγωγική διαχείριση των προβλημάτων ρατσιστικής συμπεριφοράς των παιδιών με ευκαιρίες για αναστοχασμό, αξιοποιώντας το σχετικό σκεπτικό του Κώδικα, έτσι ώστε να μάθουν να κρίνουν κάθε πράξη και σκέψη τους. Η ενδοσκόπηση, η κριτική σκέψη απέναντι στον ίδιό τους τον εαυτό, έξω από στερεότυπα και προκαταλήψεις θα πρέπει να είναι το βασικό όπλο κατά του ρατσισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ 2015-16

Με βάση την κοινή παραδοχή ότι η εκπαίδευση έχει νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση να διατηρεί ένα εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον αγωγής των μαθητών/ριών, στο οποίο παρέχονται ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και κανενός είδους αποκλεισμό, καθώς επίσης και με βάση εισηγήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 10 Μαρτίου 2015, και εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει θέσει ως έναν από τους υπό έμφαση στόχους της νέας σχολικής χρονιάς το θέμα: «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Η ανοχή στην περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό ή στις διακρίσεις σε βάρος ατόμων ή ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πληγώνει τα θύματα, ως άτομα αλλά και ως μέλη της ομάδας στην οποία ανήκουν, επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και υπονομεύει τη λειτουργία του Ανθρώπινου Σχολείου.
Η σχολική κοινότητα θα ωφεληθεί με την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους και της κοινότητας για θέματα που απορρέουν από κάθε είδους ρατσιστικές συμπεριφορές. Η αξιοποίηση του «Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού & Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» μπορεί να συμβάλει πολύ αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του στόχου.

Στο κείμενο του Κώδικα αναλύονται έρευνες και πολιτικές που εντοπίζουν την ανάγκη για μια προσέγγιση αντιρατσιστικής πολιτικής σε επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, με μια ευρεία αντίληψη του ρατσισμού σε όλες του τις μορφές, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα είδη διακρίσεων. Παρέχει επίσης στα σχολεία και στους/στις εκπαιδευτικούς ένα λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης και πρόληψης ρατσιστικών περιστατικών, το οποίο μπορούν να προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες τους ανάγκες προτού το υιοθετήσουν και εφαρμόσουν στην πράξη. Περιλαμβάνει ορισμούς βασικών εννοιών (πχ. ρατσισμός, ρατσιστικό περιστατικό, ομοφοβία, τρανσφοβία, εκφοβισμός, διακρίσεις, στερεότυπα, διαφορετικότητα κλπ), περιγράφει τις υπευθυνότητες και δεσμεύσεις που αναμένονται από κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας και παρέχει στα σχολεία τα βήματα διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών σε έναν πρακτικό πίνακα. Καθώς ο Κώδικας αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες πτυχές των ανθρώπινων ταυτοτήτων, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του εκφοβισμού και των διακρίσεων στη βάση οποιασδήποτε πτυχής της διαφορετικότητας στα σχολεία (θρησκεία, εθνικότητα, γλώσσα, εμφάνιση, αναπηρία, φύλο κλπ).

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή στην εφημερίδα "Πολίτης", 29.11.2015 "Η εκπαίδευσή μας θα προάγει την ειρήνη"

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2014-15

Tο ΥΠΠ, ακολουθώντας εισήγηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, προχώρησε στη δημιουργία της αντιρατσιστικής πολιτικής «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» τον Ιούνιο 2014. Η ανάπτυξη και εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής ανταποκρίνεται και στην οδηγία Νο 10 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και συμβαδίζει επίσης με διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει επικυρώσει η Κύπρος, όπως τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2010)5 από την Επιτροπή Υπουργών προς τα κράτη-μέλη,  τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των Γυναικών, και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πράξης είναι ευρέως αποδεκτό ότι το ουσιαστικότερο μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού είναι η ανάπτυξη και συστηματική εφαρμογή συγκεκριμένης και ξεκάθαρης πολιτικής κατά του ρατσισμού σε επίπεδο σχολείου. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου Κώδικα ανταποκρίνεται σε σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) προς όλα τα μέλη-κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Η Επιτροπή εισηγείται όπως καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και οι ρατσιστικές διακρίσεις στο σχολείο μέσα από μια μόνιμη πολιτική, που να περιλαμβάνει τη σύσταση ενός συστήματος παρακολούθησης ρατσιστικών περιστατικών, την υιοθέτηση μέτρων προστασίας των θυμάτων και της παιδαγωγικής, κατά βάση, διαχείρισης των περιστατικών, μέσα από την επιβολή αυστηρών και ανάλογων κυρώσεων και την υιοθέτηση ενός Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού.

Ο Κώδικας & Οδηγός ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Αγωγής Υγείας στις 13 Ιουνίου 2014. Την ίδια μέρα, το Γραφείο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία οΥπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και ο επικεφαλής της Αρχής κατά των Διακρίσεων απηύθυναν χαιρετισμούς, ενώ ο Κώδικας και Οδηγός παρουσιάστηκαν από τους συγγραφείς τους.

Κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 ο Κώδικας & Οδηγός εφαρμόστηκε πιλοτικά στα ακόλουθα Δημοτικά και Γυμνάσια:

Λευκωσία

 • Γυμνάσιο Ανθούπολης
 • Δημοτικό σχολείο Λακατάμειας Γ΄
 • Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄


Λεμεσός

 • ΙΗ' Δημοτικό σχολείο (Αγίου Αντωνίου)
 • Δημοτικό σχολείο Α΄ Ποταμού Γερμασόγειας (Χριστάκειο)
 • Δ΄ Δημοτικό σχολείο ΚΑ


Λάρνακα

 • Γυμνάσιο Δροσιάς


Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής υλοποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία οι δράσεις που καταγράφηκαν στοπλάνο εφαρμογής. Η πιλοτική εφαρμογή του Κώδικα και Οδηγού στηρίχθηκε έμπρακτα από την Αρχή κατά των Διακρίσεων στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τον Μάιο 2015 διεξήχθη παγκύπριο συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε αναστοχαστικά η πιλοτική εφαρμογή. Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής, στην οποία συνέβαλαν τα 7 πιλοτικά σχολεία, οδήγησε γενικά σε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με το επίπεδο γνωστοποίησης και ευαισθητοποίησης για θέματα ρατσισμού και διακρίσεων από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Τα πιλοτικά σχολεία ανέφεραν επίσης ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται από τον Κώδικα για την αντιμετώπιση των θυτών ρατσιστικών περιστατικών ήταν επιτυχή, καθώς οι περισσότεροι θύτες σταμάτησαν να επιδεικνύουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Τέλος, η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής καταδεικνύει ότι τα θύματα και οι θεατές ένιωσαν αρκετά ενδυναμωμένοι ώστε να αναφέρουν τα περιστατικά σε εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους, καθώς τώρα μπορούν να αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές ρατσισμού και είναι ενήμεροι για την πολιτική του σχολείου.