Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016
Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

Εγκύκλιος  |  Πρόγραμμα 

 

Παρουσιάσεις

Succesful Leadership Practices for Schools in Challenging Urban Context
Prof. Joanna Madalińska-­‐Michalak, University of Warsaw

More Action Than Reflection?
Empirical Insights into the Relationship of School Autonomy and School Leadership

Univ.-Prof. Dr. Stefan Brauckmann, Alpen Adria Universitat

Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα - Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας
Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις
Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
Γιάννης Ιωάννου, Β.Δ.Α, Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού