Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙ), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) και το Επιστημονικό Συμβούλιο διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Εκπαιδευτική Έρευνα και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο». Το συνέδριο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου θα είναι η Δρ Μαίρη Κουτσελίνη, ο Δρ Γιώργος Μαυρογιώργος και ο Δρ Τιμόθεος Παπαδόπουλος. Στο συνέδριο θα γίνουν παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών λειτουργών του ΠΙ και του ΚΕΕΑ. Όλες οι ομιλίες και παρουσιάσεις συμπεριλαμβάνονται σε έκδοση πρακτικών, η οποία θα δοθεί στους συνέδρους κατά την εγγραφή τους. Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 5 Οκτωβρίου μέσω της ιστοσελίδας του ΠΙ (http://www.pi.ac.cy/). Για την επιλογή των συνέδρων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο τελικός κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Υποβολή αίτησης (Η περίοδος υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30/10/2009)