Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων (Π.Ι. 7.7.06.13.2 και ΠΙ 7.7.06.13.3, με ημερ. 18/09/09) παρακαλούμε να ενημερώσετε τους νεοεισερχόμενους και μέντορες εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, των οποίων ο Αριθμός Φακέλου περιλαμβάνεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄, όπως προβούν στην τελική εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί στην τελική εγγραφή τους θα σημειώσουν τα κέντρα διεξαγωγής των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στα οποία επιθυμούν να επιμορφωθούν. Τονίζεται πως είναι απαραίτητο να γίνει η τελική εγγραφή από τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Σημειώνεται πως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μελέτησε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εγγραφής και προσπάθησε να ικανοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων.

Οι τελικές εγγραφές στο πρόγραμμα θα γίνονται από τη Δευτέρα 12/10/2009 μέχρι και τη Πέμπτη 15/10/2009. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Παρακολούθησης του Προγράμματος που θα βρουν στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων. Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για οποιαδήποτε σχετική βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22402370.

Οι μέντορες που παρακολούθησαν με επιτυχία το πρόγραμμα κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ΔΕΝ θα κάνουν τελική εγγραφή, αφού δε θα παρακολουθήσουν την Α΄ Φάση του Προγράμματος.

 

Εγκύκλιος

Αίτηση (Η περίοδος υποβολή αιτήσεων έχει λήξει)