Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας (Αρ. Φακ 7.7.06.5, ημερ. 15/6/2009) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Επιμόρφωσης για νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009. Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2010. Για τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν δύο ομάδες, μία στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα φαίνονται στους καταλόγους που επισυνάπτονται.

 

Εγκύκλιος