Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου ημερ. 11 / 9 / 2015 με Αρ. Φακ.: ΠΙ 5.24.06 σας ενημερώνουμε ότι για τον εν λόγω διαγωνισμό έχουν υποβληθεί 57 προτάσεις: 20 από σχολεία Δημοτικής εκπαίδευσης και 37 σχολεία Μέσης Γενικής εκπαίδευσης (24 Γυμνάσια και 13 Λύκεια). Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση των συμμετοχών, κατά την οποία η πενταμελής Επιτροπή έλαβε υπόψη της κατά πόσο η κάθε υποβληθείσα πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την πληρότητα της κάθε συμμετοχής, το περιεχόμενο και τα μηνύματα του βίντεο, τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία, τη σκηνοθεσία και τη κινηματογράφηση καθώς επίσης και την ποιότητα εικόνας και ήχου.

Στον πίνακα του Παραρτήματος 1 παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά οι 15 συμμετοχές που έχουν επιλεγεί για να προχωρήσουν στην τελική φάση αξιολόγησης και στον πίνακα του Παραρτήματος 2 όλες οι συμμετοχές. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας προς όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική τους εργασία και τη συμβολή τους στην ευρύτερη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλύτερου και ασφαλέστερου διαδικτύου.

Οι ομάδες των μαθητών που έχουν επιλεγεί στις 15 καλύτερες (μαζί με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τους) καλούνται όπως παρουσιάσουν τις εργασίες και τη διαδικασία που ακολούθησαν, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μεταξύ των ωρών 9:00 - 13:00, όπου και θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα το διαγωνισμού.

Όλες οι συμμετοχές και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη σελίδα του διαγωνισμού http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diagonismoi.html

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα