Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων (Π.Ι. 7.7.06.13.2 και ΠΙ 7.7.06.13.3, με ημερ. 18/09/09) σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Α΄ Φάσης του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς και Μέντορες Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν διαφοροποιηθεί ως εξής:

  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2009 και
  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης Μεντόρων από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2009.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τα πιο πάνω. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το χώρο και τις μέρες διεξαγωγής των συναντήσεων των ομάδων τους τηλεφωνικά. Για τυχόν απορίες παρακαλώ απευθύνεστε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402345.

 

Εγκύκλιος