Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (Aρ. Φακ.: Π.Ι. 15.58.0, 7.11.08 και ημερ. 12.10.2009) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει πως έχει υπάρξει διαφοροποίηση στη διεξαγωγή των σεμιναρίων ως εξής:

1. H συμμετοχή στα σεμινάρια θα γίνει πάλι σε επίπεδο εκπροσώπησης της σχολικής μονάδας (δημοτικού σχολείου και γειτονικού νηπιαγωγείου) αλλά αυτό θα προϋποθέτει τη συμμετοχή μόνο:
• μιας νηπιαγωγού
• ενός/μιας εκπαιδευτικού Α’ τάξης
• του/της εκπαιδευτικού ειδικής εκπαίδευσης του σχολείου

2. Το νέο πρόγραμμα ανά ομάδα θα έχει ως ακολούθως:

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
1. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λατσιά) 17/11, 25/11, 01/12, 07/12
2. ΛΕΜΕΣΟΥ Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Λεμεσός) 18/11, 24/11, 08/12, 14/12

Οι διευθυντές/τριες των δημοτικών σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχει το σχολείο τους, παρακαλούμε όπως αποστείλουν συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (αρ. φαξ: 22480505) μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2009.

Τονίζεται πως λόγω των νέων δεδομένων, όσα σχολεία έχουν υποβάλει αίτηση προηγουμένως θα πρέπει να υποβάλουν ξανά. Ο διευθυντής/τρια του ενδιαφερόμενου δημοτικού σχολείου θα πρέπει να έρθει ξανά σ’ επαφή με το γειτονικό νηπιαγωγείο για από κοινού συνεννόηση και αποδοχή της συμμετοχής, πριν σταλεί το συμπληρωμένο έντυπο. Το έντυπο θα σταλεί από το διευθυντή/τρια του δημοτικού σχολείου μόνο.

Τα σχολεία που θα επιλεγούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 12 Νοεμβρίου 2009.

Υπενθυμίζουμε πως η επιμόρφωση θα προσφερθεί σε πρωινό εργάσιμο χρόνο, σε τέσσερις συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών περιόδων η κάθε μια (8:30π.μ.-1:00μ.μ.) και θα διαρκέσει από τα μέσα Νοεμβρίου 2009 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2009.

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Ελένη Ζάουρα (τηλ. 22402366).

 

Εγκύκλιος

Δήλωση συμμετοχής