Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης αποτελεί μία εκτενή δράση στη σχολική μονάδα, που στηρίζεται στη μεθοδολογία της έρευνας – δράσης. Πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα που εστιάζει σε συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης στη σχολική μονάδα, με τον εκπαιδευτικό να κατέχει ενεργητικό ρόλο κατά την επιδιωκόμενη μάθηση.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτελεί μία εκτενή δράση στη σχολική μονάδα, καθώς περιλαμβάνει ολόχρονη συστηματική στήριξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως Υποστηρικτές/Υποστηρίκτριες, συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με το σχολείο για την προώθηση της επαγγελματικής μάθησης εντός του σχολείου, με δράσεις και πρακτικές που επιλέγονται και νοηματοδοτούνται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και το συγκείμενο του σχολείου και της τάξης. Στόχος είναι η ικανοποίηση των επαγγελματικών/μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών και η βελτίωση των επαγγελματικών πρακτικών. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί πληθώρα μεθοδολογιών, όπως η μεθοδολογία της έρευνας-δράσης, οι μεθοδολογίες Lesson Study, Quality Teacher Rounds και άλλες, που συνάδουν με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.


Το Πρόγραμμα ΥΕΜ έχει δομηθεί με βάση άξονες αποτελεσματικότητας που αφορούν προγράμματα επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως είναι:

1. Ενεργός μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο
Το Πρόγραμμα ΥΕΜ αποσκοπεί στην ενεργό μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο, δίνοντας ευκαιρίες εμπλοκής σε νέα γεγονότα μάθησης με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και στη διεκπεραίωση μαθησιακών γεγονότων, στον δικό τους στοχασμό και αναστοχασμό (ατομικό και συλλογικό) και στον επαναπροσδιορισμό δράσεων και πρακτικών.

2. Αναστοχασμός
Παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν και να μοιραστούν αυτά που γνωρίζουν για το θέμα, να μάθουν, και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές για νέες δράσεις και πρακτικές.

3. Ανάδειξη του δυναμικού χαρακτήρα της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν στοιχεία της επαγγελματικής της ταυτότητας και δύναται να διαμορφώσουν την προσωπική τους θεώρηση για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

4. Έμφαση στο συγκείμενο του σχολείου
Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δράσεις των εκπαιδευτικών, αλλά διασυνδέεται και με τις ανάγκες των παιδιών και του σχολείου, διαμορφώνοντας περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας και ευκαιρίες μάθησης.

5. Συνεργασία, δικτύωση και δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης
Οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται με συνεργασία των εκπαιδευτικών σε μικρότερες και μεγαλύτερες ομάδες, με βάση τον ατομικό και συλλογικό προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τάξεις αλλά και το σχολείο μπορούν να μετατραπούν σε κοινότητες μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος ΥΕΜ στο σχολείο υπάρχουν στον νέο Οδηγό που έχει εκδώσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο: Οδηγός σχεδιασμού, εφαρμογής, υποστήριξης» (ΥΠΠΑΝ, 2020). Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος και στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Teachers' Professional Learning Programme: A guide for planning, implementation, support" (MoECSY, 2022).

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος:
Βασική προϋπόθεση είναι η από κοινού απόφαση και δέσμευση των εκπαιδευτικών του σχολείου για ενεργό συμμετοχή καθ' όλη την πορεία του Προγράμματος, καθώς και η πλήρης συνεργασία και στήριξη της διεύθυνσης του σχολείου.

Αιτήσεις Συμμετοχής:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των σχολείων στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου γίνεται μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy/), μετά από τη δημοσίευση σχετικών εγκυκλίων κάθε σχολική χρονιά.