Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ειρηνική Συμβίωση: ο ρόλος του σχολείου» στις 19 Νοεμβρίου 2009, στη Λάρνακα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα, από τις 9.00 μέχρι τις 16.30. Η πραγματοποίηση της δράσης αυτής έχει εγκριθεί από τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν 90 εκπαιδευτικοί από τη Δημοτική και 90 εκπαιδευτικοί από τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αναφύονται στις σχολικές τάξεις, καθώς επίσης και να τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους για υλοποίηση του στόχου της χρονιάς για προώθηση της συνεργασίας και της ειρηνικής συμβίωσης. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Βόρειο Ιρλανδία, καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής τους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Φαξ: 22560118) μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου 2009. Ο κατάλογος των ατόμων που θα επιλεγούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) στις 13 Νοεμβρίου 2009.

Για την επιλογή των ατόμων που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βασικό κριτήριο τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια για εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων. Για καλύτερη εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων και για να μη δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία τους, θα γίνουν δεκτά μέχρι 2 άτομα από κάθε σχολείο. Αίτηση χωρίς τη σφραγίδα του Διευθυντή του σχολείου δεν θα γίνει δεκτή.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση για την επιτυχία του Συνεδρίου.

 

Εγκύκλιος

Δήλωση συμμετοχής