Το Πρόγραμμα εκπαιδευτικών – επιμορφωτών (πυρήνων) για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία εντός της σχολικής μονάδας συνεχίζεται. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι τριετές (2008-2011) και στοχεύει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών–επιμορφωτών για προώθηση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη σχολική τους μονάδα σε διάφορα μαθήματα, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών μάθησης. Σημειώνουμε ότι αντίστοιχο Πρόγραμμα υλοποιείται και στη Δημοτική Εκπαίδευση για την περίοδο 2009-2012.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδιο δράσης σε συνεργασία με σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη Διεύθυνση του Σχολείου. Για τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα διοργανώσουν 8 συνολικά δράσεις επιμόρφωσης (δειγματικά μαθήματα, συνδιδασκαλίες, σεμινάρια, στήριξη συναδέλφων εκπαιδευτικών κλπ) στη σχολική τους μονάδα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν στήριξη από συμβούλους του Π.Ι. καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πιστεύουμε πως η συνεργασία και στήριξη του Διευθυντή του σχολείου στο έργο αυτό είναι πολύ σημαντική. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κα Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στο τηλέφωνο 22402310.

Το Π.Ι. έχει παραχωρήσει στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα φορητό βιντεοπροβολέα για υλοποίηση των δράσεων που θα προγραμματίσουν.

Το Πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τη σχολική μονάδα και σε καμία περίπτωση δε θα αναστατώσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

Εγκύκλιος