Σε συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Y.Π.Π.) προχώρησε στη λειτουργία της Ειδικότητας Κομμωτικής (Ε.Κ.) στη Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008. Μετά από θετική αξιολόγηση της Ε.Κ. και νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υ.Π.Π. προχώρησε στην επέκταση της Ε.Κ. από το 2013-14 σε τρεις νέες σχολικές μονάδες: στη Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και στην Τεχνική Σχολή Πάφου. 

Η παρούσα αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε. ...

Αναλυτική Περιγραφή