Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της Γ’ Λυκείου (ΕΠΙ.ΕΚ.) διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο πλαίσιο των ευρύτερων επιμορφωτικών δράσεων που οργανώνονται από το ΥΠΠ για τη συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το Πρόγραμμα ΕΠΙ.ΕΚ. είχε ως σκοπό να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν στις ειδικότητες των Μαθηματικών, Νέων Ελληνικών και Οικονομικών στη Γ’ Λυκείου (ΥΠΠ, 2014). ...


Αναλυτική Περιγραφή