(βλέπε σχετική ανακοίνωση 27/10/2009)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (αρ. φακ. 4.17.04.8 με ημερ. 26/10/09) για τη διοργάνωση Σεμιναρίου στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi με θέμα: «Promoting Gender Equality in Schools: The role of school headteachers», επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

Τονίζεται ότι ο χώρος διεξαγωγής του Σεμιναρίου θα είναι το ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009. Υπενθυμίζουμε ότι το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως δίνεται παράταση για υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009. Ο κατάλογος των Διευθυντών που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Π.Ι. το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2009.

 

Εγκύκλιος

Αίτηση συμμετοχής

Πρόγραμμα

Κατάλογος