Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Π.Ι 7.7.06.13.2 ημερ. 15/10/09) σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει προγραμματίσει ενημερωτικές συναντήσεις για τους Διευθυντές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης. Η ενημέρωση θα αφορά στους στόχους και στο περιεχόμενο του προγράμματος καθώς και στις υποχρεώσεις των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Λεπτομέρειες για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ενημέρωσης θα βρείτε στο συνημμένο πίνακα (Πίνακας 1) που ακολουθεί όπου παρουσιάζονται αναλυτικά ο χώρος, ο χρόνος και τα σχολεία που εμπλέκονται. Θεωρούμε ότι η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση της ενημέρωσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402345 (Χρυστάλλα Καλογήρου).

Η διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει εγκρίνει την απουσία των Διευθυντών από το σχολείο για συμμετοχή στην ενημερωτική συνάντηση.

 

Εγκύκλιος