Τα Προαιρετικά Σεμινάρια, τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, απευθύνονται σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ως ετήσιος επαναλαμβανόμενος θεσμός προαιρετικής επιμόρφωσης προσβλέπει και αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γενικής παιδαγωγικής κατάρτισης, γενικής διδακτικής και διδακτικής θεμάτων του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος με σύγχρονες προσεγγίσεις και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται διατμηματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς καθεμιάς βαθμίδας ξεχωριστά. Είναι σημαντικό όπως κάθε εκπαιδευτικός μελετήσει προσεκτικά τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ του προγράμματος, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το περιεχόμενο του σεμιναρίου / των σεμιναρίων που τον/την ενδιαφέρουν πριν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή.

Προαιρετικά Σεμινάρια 2013-2014

Παράκληση είναι όπως η εγκύκλιος, οι γενικές οδηγίες και το ενημερωτικό τρίπτυχο των σεμιναρίων αναρτηθούν στην πινακίδα του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας.

Σημειώνεται ότι το Π.Ι. δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών