Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (ΠΙ 7.7.06.13.2 ημερ. 5/10/09) σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει προγραμματίσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους Β.Δ.Α΄ των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Η ενημέρωση θα αφορά στους στόχους και στο περιεχόμενο του Προγράμματος καθώς και στις υποχρεώσεις των σχολείων που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα.

Λεπτομέρειες για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ενημέρωσης θα βρείτε στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί όπου παρουσιάζονται αναλυτικά ο χώρος, ο χρόνος και τα σχολεία που εμπλέκονται. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Β.Δ.Α΄ του σχολείου σας για τη μέρα και ώρα διεξαγωγής της ενημέρωσης όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Θεωρούμε ότι η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή διεξαγωγή του Προγράμματος. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση της ενημέρωσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402384 (Τώνια Σπυροπούλου).

Οι διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν εγκρίνει την απουσία των Β.Δ.Α’ από το σχολείο για συμμετοχή στην ενημερωτική συνάντηση.

 

Εγκύκλιος