Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων (με ημερομηνία 17/09/09 και 4/09/09) σας ενημερώνουμε ότι η Α΄ Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης προσωπικού Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων (Ε.Ο.Σ.) έχει ολοκληρωθεί στις 25/11/09.

Η Β΄ Φάση του Προγράμματος αρχίζει με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2010. Στη Β΄ Φάση του Προγράμματος, η οποία θα διεξαχθεί στη σχολική μονάδα, το προσωπικό των σχολείων καλείται να αναπτύξει ένα παρεμβατικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου και σύμφωνα με το περιεχόμενο των συναντήσεων της Α΄ Φάσης του Προγράμματος. Λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) θα στηρίζουν τη Β’ Φάση του προγράμματος με συναντήσεις που θα γίνονται στις σχολικές μονάδες.

Τονίζεται ότι κατά την ανάπτυξη του παρεμβατικού προγράμματος επιδιώκεται:

  • ο εντοπισμός και η καταγραφή προβλημάτων που αφορούν τη σχολική μονάδα από όλους όσοι εργάζονται στα Ε.Ο.Σ.,
  • η ιεράρχηση των προβλημάτων μετά από συζήτηση με βάση: α) τη σοβαρότητά τους και β) τη δυνατότητά μας να παρέμβουμε για επίλυση,
  • ο σχεδιασμός και η οργάνωση δράσης-παρέμβασης (στόχοι, δραστηριότητες) και
  • η αξιολόγηση του παρεμβατικού προγράμματος.

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρεμβατικού προγράμματος του κάθε σχολείου θα παρουσιαστούν σε διημερίδα στα πλαίσια της Γ΄ Φάσης του Προγράμματος που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2010. Η διημερίδα έχει ως στόχο τον προβληματισμό και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές με αγορά υπηρεσιών του σχολείου σας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να τους εμπλέξετε στην ανάπτυξη του παρεμβατικού προγράμματος.

Οι Διευθυντές/τριες των σχολείων καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο που επισυνάπτεται σχετικά με το σχέδιο δράσης-παρεμβατικό πρόγραμμα και να το αποστείλουν στο Π.Ι. μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2010.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για διοργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων στο σχολείο καθώς και η συνεργασία μεταξύ των Ε.Ο.Σ. για την ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Συντονίστριες του Προγράμματος Επιμόρφωσης Προσωπικού Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, Δρ Χαρά Μακρυγιάννη και Δρ Μαριλένα Παντζιαρά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402346.

 

Εγκύκλιος