Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό την αιγίδα της Unesco, διοργανώνει τη Δευτέρα στις 14 Δεκεμβρίου και ώρα 5-7 μμ, στο κτήριο Αναστάσιος Λεβέντης (Β108), στην Πανεπιστημιούπολη, ημερίδα-συζήτηση με τίτλο «Στοχασμοί πάνω στην επιστήμη και την τεχνολογία ως μέρος ενός ανθρωπιστικού παιδαγωγικού σχεδίου δράσης για ένα βιώσιμο κόσμο».

Στα πλαίσια της ημερίδας θα γίνει συζήτηση με στόχο τη διερεύνηση της έννοιας της «Γεωγραφίας του Ανθρώπου», ως εργαλείου που επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και διαμορφωτών πολιτικής στους τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών, της τεχνολογίας, της επιστήμης και του περιβάλλοντος. Απώτερη επιδίωξη της ημερίδας αποτελεί η ανταλλαγή ιδεών αναφορικά με τους τρόπους στους οποίους η επιστήμη και η τεχνολογία, γενικότερα, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη περαιτέρω πρακτικών, στα πεδία της βιοηθικής ή της περιβαλλοντικής ηθικής, και της παιδαγωγικής, συμβάλλοντας έτσι στην άσκηση επιρροής σε κυβερνήσεις και φορείς, για υιοθέτηση πρακτικών με σεβασμό προς τη ζωή στο σύνολό της, αλλά και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου κόσμου.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επιστήμονες από διάφορες χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν σημαντική επιστημονική δραστηριότητα στα πεδία του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά και Αγγλικά. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλώ όπως συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής που επισυνάπτεται και να το αποστείλουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλεομοιότυπο 22 480505, φ/δι Αραβέλλας Ζαχαρίου.

 

Εγκύκλιος

Αφίσα

Δήλωση συμμετοχής