Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η εταιρία Microsοft προκηρύσσουν διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν εφαρμοσμένη μαθησιακή δραστηριότητα με την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα επιλεγούν οι τρεις καλύτερες προτάσεις (μία από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Microsoft που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο το Μάρτιο του 2010. Η επιλογή θα γίνει με βάση κριτήρια που αναδεικνύουν την πρόσθετη αξία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία με έμφαση σε δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις. Την επιλογή θα κάνει τριμελής επιτροπή (εκπρόσωπος της Microsoft, εκπρόσωπος του Π.Ι. και εκπρόσωπος της διεύθυνσης της βαθμίδας εκπαίδευσης). Όλες οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε ημερίδα πριν τον τελικό διαγωνισμό.

Για τους νικητές του διαγωνισμού θα καλυφθούν τα έξοδα του κόστους συμμετοχής στο διαγωνισμό, η μεταφορά και η διαμονή στο Βερολίνο.

Ο διαγωνισμός αυτός θα ενισχύσει τις προσπάθειες του ΥΠΠ για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και του Π.Ι. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό. Θα μπορεί μέσω του διαγωνισμού να προβληθεί η δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας μέσα από το πρόγραμμα των πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών, το πρόγραμμα των επιμορφωτών πυρήνων στη σχολική μονάδα και μέσα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό και την υποβολή συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αναστασία Οικονόμου, προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο τηλ. 22402310.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το διαγωνισμό και όπως υποστηρίξετε την προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 

Εγκύκλιος

Διαγωνισμός

Έντυπο υποβολής συμμετοχής