13 Μαρτίου 2015, Λευκωσία


Περιήγηση στον κόσμο των Αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου, από της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα
Γιάννης Δ. Μπάρτζης, Δρ Λογοτεχνίας – Συγγραφέας