Επέκταση Προγράμματος Συναισθηματικής Αγωγής «Το μονοπάτι της Καρδιάς»
Διευθύντριες Δημόσιων Νηπιαγωγείων

Επέκταση Προγράμματος Συναισθηματικής Αγωγής «Το μονοπάτι της Καρδιάς»
Διευθύντριες Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων